064/6116501

(Viber i WhatsApp)

Tehnonet na kupindu

Uslovi korišćenja

Posetom ili kupovinom na www.tehnonet.net prihvatate uslove korišćenja koji su ovde navedeni. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate. Zadržavamo pravo da bez prethodnog obaveštavanja vršimo izmene/dopune ovih uslova korišćenja.

1. Sajt www.tehnonet.net je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji. Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba biće odmah zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da Vaša prava i obaveze proistekla iz ovih Uslova ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja od strane www.tehnonet.net. Posetioci ovog sajta nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

2. Na sajtu za svaki artikal je prikazana ukupna tj. konačna cena, u dinarima. TEHNONET ulaže maksimalne napore da svi nazivi, opisi, specifikacije, fotografije i cene budu tačno prikazani. Ipak, ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti tačni i kompletni. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga bez prethodne najave. Artikli prikazani na sajtu jesu deo naše ponude, ali se ne podrazumeva da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Trenutnu raspoloživost možete proveriti pozivajući telefon 064/6116501 ili slanjem upita na e-mail: [email protected]

3. Sajt www.tehnonet.net mozete posetiti i koristiti non-stop 00-24, 7 dana nedeljno, 365 dana godisnje. Ipak, sajt ili neki njegovi delovi mogu biti privremeno nedostupni ili dostupni u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja ili u slučaju unapređenja sistema. TEHNONET zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog dela ili sadržaja sajta, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi aktuelnosti prikaza, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

4.Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta isključivo za sopstvenu upotrebu. Ukoliko koristite www.tehnonet.net odgovorni ste za sadržaj i tačnost svih podataka koje unosite, održavanje i poverljivost svog naloga i lozinke. Korišćenjem sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na sajtu. Radi sprečavanja takvih aktivnosti TEHNONET može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak. Maloletnici mogu koristiti sajt uz nadzor roditelja ili staratelja. TEHNONET zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja od strane korisnika.

Sve informacije dostupne na sajtu isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Korisnicima sajta strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

5.Izjava o odgovornosti:

Korišćenje sajta www.tehnonet.net je na isključivu odgovornost korisnika.

TEHNONET ne garantuje neprekidnost korišćenja sajta, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe sajta. TEHNONET nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka.

TEHNONET nije odgovoran za štetu ili povrede koje bi mogle nastati upotrebom sajta zbog skrivenih nedostataka , grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu, prenosa računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

6. Sastavni delovi Uslova korišćenja su i sledeći sadržaji dostupni na www.tehnonet.net:

- Reklamacije

- Pravo na odustanak

- Politika privatnosti

- Kupovina/Isporuka