064/6116501

(Viber i WhatsApp)

Tehnonet na kupindu

Odustanak

 Tehnonet


Poštovani kupci,

Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS br. 62/2014), obaveštavamo Vas o relevantnim odredbama ovog Zakona vezanim za pravo na odustanak od kupovine:

Internet kupovina je ugovorni odnos između potrošača i trgovca definisan kao ugovor na daljinu.

Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (tj. da odustane od kupovine), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na Obrascu za odustanak (u daljem tekstu: Obrazac)

Izjava o odustanku se smatra blagovremenom ukoliko je Obrazac poslat trgovcu u roku od 14 dana. Omogućili smo Vam elektronsko popunjavanje i slanje Obrasca putem maila. O prijemu istog ćemo Vas bez odlaganja obavestiti.

Pomenuti rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Protekom ovako definisanog roka od 14 dana prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac. Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka ovako definisanog roka od 14 dana.

Moguće je vratiti samo robu koja je nekorišćena, neoštećena i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (račun, garantni list, uputstva i dr). Potrošač je isključivo odgovoran za neispravnost ili oštećenje robe koji su rezultat neadekvatnog rukovanja tj. rukovanja koje prevazilazi ono što je neophodno samo da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Robu koja nije lomljiva i čija vrednost ne prelazi desetostruki iznos poštarine, potrošač može vratiti poštom u preporučenoj pošiljci, ukoliko je to moguće zbog mase i dimenzija iste. Cenovnik slanja preporučenih pošiljaka možete videti na sledećem linku:

Cenovnik pošte

Robu koja je lomljiva i čija vrednost prelazi desetostruki iznos poštarine za preporučene pošiljke, potrošač je dužan da pošalje kurirskom službom koja garantuje za oštećenja u transportu. Predlažemo Post Express, čije cene usluga možete videti na sledećem linku:

Cene Post Expressa

Potrošač je dužan da robu vrati/pošalje na sledeću adresu:
TEHNONET
Stanka Paunovica Veljka 78/18
11090 Beograd
064/6116501

Trgovac je dužan da, nakon prijema ispravne i neoštećene robe, bez odlaganja izvrši povraćaj iznosa u visini cene, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac. Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. Ukoliko trgovac utvrdi da je vraćena roba korišćena/oštećena/neispravna/nekompletna/bez ili sa oštećenom ambalažom onda potrošač nema pravo na odustanak od ugovora i takva roba će mu biti vraćena o njegovom trošku.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane.

OBRAZAC ZA ODUSTANAK MOŽETE PREUZETI OVDE: Preuzmite obrazac

ELEKTRONSKI GA POPUNITE I POŠALJITE OVDE: Prikačite obrazac